Habari

Tathmini ya Usimamizi wa Rasilimali hupima ubora wa usimamizi katika sekta za mafuta, gesi, na uchimbaji wa madini

Uchimbaji madini huchangia asilimia 5 ya pato ghafi la ndani na theluthi moja ya mauzo ya nje.. Mwaka 2011 thamani ya mauzo ya nje ya madini ilifikia kiasi cha dola za marekani bilioni 2.1, kati ya hizo zaidi ya asilimia 95 zilitoka katika machimbo sita ya dhahabu. Kusoma zaidi bofya hapa

Rasimu ya Pili ya KATIBA Inasemaje? Chapisho la Lugha Nyepesi

Tanzania ipo katika mchakato wa Katiba tangu mwanzoni mwa mwaka 2011. Hatua kadhaa zimeshapitiwa katika mchakato huu muhimu kwa Taifa letu kama ifuatavyo; Kutungwa kwa Sheria ya Mabadiliko ya Katiba ya
mwaka 2011, kuundwa kwa Tume ya Mabadiliko ya Katiba kwa mujibu wa sheria, Tume kuanza kazi kwa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya, Tume kutoa Rasimu ya kwanza ya Katiba na hatimaye Rasimu ya pili
ya Katiba.

BRICS (Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini):Mkakati Mbadala wa Ushirikiano wa Kimaendeleo?

Mandhari ya hali halisi ya ushirikiano wa kimaendeleo inabadilika huku kukiwa na ongezeko la washirika wapya ambao ni Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini, unaojulikana kwa pamoja kama BRICS . Washirika hawa wapya ambao

Ushindani wa Kodi Afrika ya Mashariki:Mbio za kuelekea chini? Motisha ya Kodi na Upotevu wa Mapato Tanzania

Categoriest

Serikali ya Tanzania inatoa wigo mpana wa motisha wa kodi kwa wafanya biashara ili kuvutia viwango vikubwa zaidi vya uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje (FDIs) nchini.

Utoaji wa motisha ya kodi Tanzania, tunaweza kusema ni sehemu ya ushindani wa kodi miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuia ya Afrika ya Mashariki (EAC). Kufuatia uundaji wa EAC mwaka 1999, Kenya, Tanzania, na Uganda walianzisha umoja wa forodha (eneo ambalo halina ushuru wa forodha na lenye kiwango cha tozo ya bidhaa zinazotoka nje ya nchi kinachofanana) mwaka 2005, na Rwanda na Burundi wakajiunga mwaka 2009.

Rasimu ya Katiba toleo la pili

Categoriest

Rasimu ya Katiba toleo la pili iliyowasilishwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Jakaya Kikwete tarehe 30/12/2013.

Bofya hapa

Barua ya Wazi kwa Mawaziri wa Fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki

Categoriest

Barua ya Wazi kwa Mawaziri wa Fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki

Kwa: Mawaziri wa Fedha wa Jamhuri ya Burundi, Jamhuri ya Kenya, Jamhuri ya Rwanda, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda.

YAHUSU: Kukomesha Misamaha ya Kodi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki

MKUTANO WA UWAZI KATIKA USIMAMIZI WA FEDHA WAVUTA HADHIRA YA KIMATAIFA

Categoriest

Mtandao wa Uwazi Katika usimamizi wa Fedha “The Financial Transparency Coalition (FTC)’ na asasi mwenyeji ya Policy Forum, wameandaa mkutano mahiri katika uwazi wa usimamizi wa fedha. Mada kuu ya mkutano huo wa siku mbili unaofanyika Jumanne  na Jumatano wiki hii katika Hoteli ya White Sands jijini Dar es Salaam, ni “Kuleta Uwazi: Namna ya Kujenga Uwazi wa Matumizi ya Fedha Duniani kwa Ajili ya Maendeleo”.

Utawala wa Kidemokrasia Katika Jamii (7th Edition)

Categoriest

Mwananchi ana wajibu na majukumu yake kuhakikisha kuwa Kiongozi aliyemchagua au kuteuliwa anatimiza wajibu wake ipasavyo katika viwango vinavyokubalika katika eneo la kijiji/mtaa kulingana na mipango na makubaliano ya vikao vya kisheria vya kijiji na mtaa. Kila mwananchi ana wajibu wa kupinga na kukataa kila aina ya uovu katika jamii ikiwemo rushwa, uonevu, wizi, ubadhirifu wa mali za umma na ya watu binafsi. Kusoma bofya hapa

Mwongozo wa Utawala Bora

Kijitabu hiki cha Mwongozo wa Utawala Bora ni mfululizo wa utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na Policy Forum ya kukuza utawala bora nchini. Vile vile, kijitabu hiki ni mchango wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na Policy Forum katika kusaidia juhudi za Serikali za kuimarisha utawala bora katika ngazi zake zote.

Kukisoma bofya hapa

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter