Skip to main content

Home page (SW)

 • Inclusive Policy Ecosystem
 • Improving lives of Tanzanians
  Policy and processes that help in poverty reduction
 • Inclusive Decision Making
  Equitable use of public resources & inclusive governance
 • Smallholder Farmers
  Government should ensure the availability of extension services to the farmers
 • Development in Informal Sector
  Youth are an integral part and 2/3 of the national workforce

Policy Forum (PF) ni mtandao wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (NGOs) ambao ulianzishwa mwaka 2003, uliosajiliwa chini ya Sheria ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali iliyoundwa chini ya Kifungu cha 11 (1) na 17 (2) cha Sheria Na. 24 ya 2002. Uwanachama wetu kwa sasa unajumuisha zaidi ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali zaidi ya 60 yaliyosajiliwa Tanzania. Nia yetu ni kuboresha michakato ya sera ili kupunguza umaskini, kuongeza usawa na demokrasia.

Mpango wa Mwaka wa 2021 unawasilisha maeneo ya kipaumbele ambayo mtandao wa PF unakusudia kutekeleza katika mwaka wake wa kwanza wa mpango mkakati wa miaka 4 (2021-2024) na jinsi itakavyopima mafanikio ya kazi zake ili kuchangia kuboresha maisha bora. Utekelezaji wa mpango huu wa kila mwaka unakusudia kuathiri michakato ya sera zinahusiana na uwajibikaji ulioimarishwa na utumiaji unaozingatia usawa wa rasilimali za umma. 

Kujenga Uwezo wa AZAKI

Kujenza Uwezo wa Wanachama Kumeimarisha Ujuzi na Maarifa

Maudhui ya mafunzo na idadi ya AZAKI zilizopatiwa ujuzi kwa miaka 5 iliyopita

32
Kuchambua sera na uchechemuzi
24
Uchambuzi unaozingatia jinsia
18
Kushiriki kwenye michakato ya sera
19
Miundo na mifumo ya Serikali

Habari Zetu

Habari mbalimbali zinazohusu kazi zetu

Muhtasari wa Ripoti: Ukusanyaji wa Mapato ya…

Kama ilivyo kwa nchi nyingi zinazoendelea, Tanzania imeathiriwa sana na mabadiliko ya tabianchi, madhara ambayo hayaishii tu kusababisha mafuriko na ukame lakini yanaharibu miundombinu na hata kuathiri maisha ya watanzania kwani kilimo, sekta inayoajiri watu wengi takriban asilimia 65.5… Soma Zaidi

Utekelezaji wa Malengo ya Maendeleo Endelevu (…

Imeendikwa na Emmanuel Kavula (EOL Project Champion) kuelekea Mkutano wa Tano wa Vijana wa Afrika kuhusu Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs) 14 -18 August, 2023

 

Mwongozo wa Uanachama wa Policy Forum 2022

Policy Forum (PF) ni mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali (NGO) yapatayo 60 ulionzishwa mwaka 2003 na kusajiliwa chini Sheria ya Mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2002 ikiwa na usajili namba NGO/R2/00015. Policy Forum ina wanachama mbalimbali ambao hujumuika kwa pamoja wakiwa na… Soma Zaidi

Video zetu

Video mbalimbali zinazohusu kazi zetu

Launch of The African Parliamentary Network on Ill…

Yaliyojiri Kwenye Mdahalo wa Asubuhi Kuhusu Bajeti…

Familia ina Jukumu la Kuwajengea watoto misingi bo…

Kutana na Timu Yetu