Habari

MJUE DIWANI (Toleo la Tatu)

Categoriest

Ndugu msomaji, tunayo furaha kukuletea kitabu kipya kiitwacho “Mjue Diwani” ikiwa ni mwendelezo wa mkakati wetu wa Kikundi Kazi cha Serikali za Mitaa wa kuwaelimisha wananchi kuhusu utawala wa Serikali za Mitaa na
kukuza uwajibikaji katika jamii.

MAAZIMIO NA MAPENDEKEZO YA WAHESHIMIWA MADIWANI BAADA YA KUSHIRIKI MAFUNZO YA UONGOZI NA UWAJIBIKAJI WA KIJAMII

Categoriest

Sisi Waheshimiwa madiwani tulioshiriki warsha ya mafunzo ya uongozi na uwajibikaji wa kijamii iliyoandaliwa na kuratibiwa na Kinkundi kazi cha Serikali za Mitaa cha Policy Forum kwa kushirikiana na halmashauri ya Kiteto kati ya tarehe 18 hadi 23 Julai 2016,

Baada ya kupokea na kujadili mada mbalimbali, tumetambua umuhimu wa nyaraka na taarifa mbalimbali kwenye hatua zote za usimamizi wa rasilimali za umma na mfumo wa uwajibikaji jamii,

Maelezo ya Ripoti ya Mbeki Kuhusu Uhamishaji Haramu wa Fedha kutoka Barani Afrika

Februari 2015 Jopo la Ngazi ya Juu Kuhusu Uhamishaji Haramu wa Fedha kutoka Barani Afrika, likiongozwa na Mwenyekiti wake Rais Thabo Mbeki, liliwasilisha ripoti yake kwa Tume ya Umoja wa Afrika/Tume ya Umoja wa Kimataifa ya Kiuchumi Barani Afrika (AUC/ECA). Ripoti ilionesha kuwa nchi za Kiafrika hupoteza kwa wastani dola bilioni 50 kwa mwaka kutokana na uhamishaji haramu wa fedha. Shughuli za kibiashara za sekta binafsi ndizo zinazochangia kwa kiwango kikubwa uhamishaji haramu wa fedha (IFFs), zikifuatiliwa na uhalifu uliopangwa, kisha shughuli za sekta ya umma.

Taarifa ya Ufuatiliaji wa Uchaguzi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Oktoba 25, 2015

Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora (THBUB) kwa kushirikiana na Policy Forum, ilifuatilia mchakato wa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2015 katika mikoa ya Dar es Salaam, Lindi na Mwanza. Lengo kuu la ufuatiliaji huo lilikuwa ni kutathimini uzingatiaji wa misingi ya kidemokraisa, haki za binadamu, na utawala bora kwenye mchakato mzima wa uchaguzi mkuu wa 2015. Kusoma zaidi bofya hapa.

Tangazo la Kifo: Mungu Akulaze Mahali Pema Peponi Alex Modest Ruchyahinduru

Categoriest

Sekretariati ya Policy Forum inasikitika  kutangaza kifo cha Alex Modest Ruchyahinduru, meneja wetu wa Mawasiliano na Uchechemuzi, aliyefariki asubuhi ya leo Mei Mosi 2016 katika hospitali ya Aga Khan mjini Dar es Salaam. Baadhi yenu huenda mlikuwa na taarifa za kulazwa kwake kufuatia operesheni ya kichwa iliyofanyika kipindi cha Pasaka takriban mwezi mmoja uliyopita. Alex alijiunga na Policy Forum Machi 2009.

Tamko Rasmi:Bajeti 2016/2017

Leo Bunge la Tanzania hivi karibuni litaanza kujadili  Bajeti ya Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2016/17 na hii itakuwa mara ya kwanza kwa bunge kukutana chini ya utawala wa  Raisi John Magufuli.  Itakuwa pia mwaka wa kwanza wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Miaka Mitano   (FYDP II) 2016/17 – 2020/21.  Kama  mwaka wa msingi, sisi  wajumbe wa  Kikundi Kazi cha Bajeti cha Policy Forum  tunapenda tutoe mchango wetu katika mchakato huu muhimu  kwa kushirikisha maoni yetu kuhusu bajeti  iliyopita na matarajio yetu kuhusu bajeti ijayo.

Mtazamo wa Azaki Kuhusu Siku 100 za Magufuli Madarakani

Categoriest

Kabla ya uchaguzi mkuu  wa Oktoba 25, 2015, Asasi Za Kiraia (AZAKI) chini ya Kikundi Kazi  cha Bajeti cha  Policy Forum ziliandaa na kuwasilisha kijarida kinachoitwa“Vipaumbele  Vyetu Vikuu  kwa Serikali Ijayo”  kwa  vyama mbalimbali vya siasa  vilivyokuwa vinashiriki katika uchaguzi ili kutilia mkazo yaliyomo kwenye kijitabu hicho.  Kijarida hicho kilikuwa na masuala nyeti yaliyohitaji serikali ya awamu ya tano kuzingatia.  

Mjue Diwani (Toleo la Pili)

Ndugu msomaji, tunayo furaha kukuletea kitabu kipya kiitwacho “Mjue Diwani”  ikiwa ni mwendelezo wa mkakati wetu wa kikundi kazi cha serikali za mitaa wa kuwaelimisha wananchi kuhusu utawala wa Serikali za Mitaa na
kukuza uwajibikaji katika jamii. Kusoma zaidi bofya hapa

Bajeti ya Serikali ya Mwaka 2015/2016: Toleo la Wananchi (Limetolewa na Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na Policy Forum)

Hili ni toleo lingine la  Bajeti Toleo la Wananchi ambalo linaelezea Bajeti ya Serikali kwa mwaka  wa  fedha  2015/16  kwa  lugha rahisi  inayoeleweka  kwa wananchi.

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter