Habari

Kuhama Kwa Ofisi Za Policy Forum

Categoriest

Hii ni taarifa kwa wanachama wa Policy Forum na umma kwa ujumla kuwa kuanzia Machi 12, 2012, ofisi ya Policy Forum itahama kutoka Plot 270 Kiko Avenue, Hivyo anwani yetu mpya itakuwa:

Taarifa Ya Umma Inayohusu Kukamatwa Kwa Wanaharakati Wa Haki Za Binadamu

Categoriest

Mtandao wa Watetezi wa  Haki za Binadamu Tanzania (THRD-Coalition) unaoratibiwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) Pamoja na mtandao wa asasi za kiraia wa Policy Forum wanatoa wito kwa Serikali kuwaachia mara moja Watetezi wa  haki za binadamu 16 ambao waliwekwa chini ya ulinzi mnano tarehe 9/2/2012 katika eneo la Hospitali ya Tai

Utambulisho Wa Filamu Ya Kijiji Cha Tambua Haki

Categoriest

Policy Forum kwa kushirikiana na Kanumba the Great Films wanayo furaha kuitambulisha kwenu filamu ya Kijiji cha Tambua Haki, filamu ambayo ina lenga kuelimisha jamii juu ya utawala bora na uwajibikaji katika ngazi ya serikali za mitaa hadi kitaifa.Utambulisho huu ulifanywa tarehe 8 Februari 2012 katika hoteli ya Regenct Park.

Kidokezi Cha Filamu Ya Kijiji Cha Tambua Haki - Filamu Ya Utawala Bora Na Uwajibikaji Katika Jamii

Categoriest

Policy Forum kwa kushirikiana na Kanumba the Great Films wanayo furaha kuitambulisha filamu ya Kijiji cha Tambua Haki, Filamu ambayo inakusudia kuielimisha jamii mambo ya utawala bora na uwajibikaji katika jamii.

Majadiliano Juu Ya Nafasi Ya Mazingira Na Maliasili Katika Katiba Mpya Ya Tanzania

Categoriest

Tanzania inaelekea kipindi cha marekebisho ya kihistoria ya katiba yake, mchakato umeshika kasi kubwa baada ya uchaguzi mkuu wa 2010. mchakato wa marekebisho haya yanayoendelea kwa kiasi kikubwa umeweka mbele masuala ya kupunguza nguvu za rais, haja ya kubadili Tume ya Taifa ya Uchaguzi, suala la haja kwa wagombea binafsi, na uchaguzi huru na wa haki.

Bajeti ya Serikali ya Mwaka 2011- 2012

Bajeti ya Mwananchi ni bajeti iliyorahisishwa na ambayo imewekwa katika muundo unaomfanya mwananchi wa kawaida aweze kuelewa

Kwa nini afya siyo kipaumbele katika bajeti ya taifa 2011/12

Mchakato wa bajeti ya mwaka unatoa fursa ya kutathmini kama taarifa kwa umma kuhusu vipaumbele vya serikali vinafuatwa. Kwa mfano, katika miaka ya hivi karibuni serikali imeonyesha nia ya kutaka kupata thamani halisi ya fedha kadri inavyotoa bajeti yake ili kuweza kukabiliana na matumizi yasiyo ya lazima. Uchambuzi huu wa bajeti ya sekta ya afya 2011/12 kwa ufupi unatoa malengo maalumu yanayo tathmini thamani ya fedha. Uchambuzi unapima jinsi rasilimali zilizopo zimeweza kugawanywa na kama mgawanyo huo utaweza kuleta mabadiliko katika sekta ya afya.

Mgawanyo wa bajeti ya Sekta ya Kilimo: Je, nini hatma ya wakulima wadogo Tanzania?

Kama sekta ya kilimoTanzania itawekezwa ipasavyo ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Kwa mujibu wa taarifa ya bajeti 2011/12 iliyotolewa na Waziri mwenye dhamana ya kilimo, kwa sasa sekta hii ina ajiri asilimia 77.5 ya watanzania na kuchangia asilimia 95 ya chakula kinachotumika nchini. Sekta ya kilimo pia inaonekana kukua kwa asilimia 4.2 tangu mwaka 2010 kutoka asilimia 3.2 ya mwaka uliotangulia.

Mgawanyo wa bajeti ya Sekta ya Kilimo: Je, nini hatma ya wakulima wadogo Tanzania?

Kama sekta ya kilimoTanzania itawekezwa ipasavyo ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Kwa mujibu wa taarifa ya bajeti 2011/12 iliyotolewa na Waziri mwenye dhamana ya kilimo, kwa sasa sekta hii ina ajiri asilimia 77.5 ya watanzania na kuchangia asilimia 95 ya chakula kinachotumika nchini. Sekta ya kilimo pia inaonekana kukua kwa asilimia 4.2 tangu mwaka 2010 kutoka asilimia 3.2 ya mwaka uliotangulia.

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter