Habari

Miswada: Sheria ya Vyombo vya Habari na Sheria ya Upatikanaji wa Habari

Categoriest

Miswada ya Sheria ya Vyombo vya Habari na Sheria ya Upatikanaji wa Habari iliyoondolewa Bunge la Tanzania, mkutano wa 19 kwa Hati ya Dharura na kusomwa kwa mara ya kwanza kama ilivyoombwa na wadau wa habari inapatikana kwa kubofya hapa na hapa au viambatanisho hapo chini:

Tamko la Wadau wa Habari Kuhusu Azma ya Serikali Kupeleka Miswada ya Haki ya Kupata Habari na Vyombo vya Habari kwa Utaratibu wa Hati ya Dharura

Categoriest

Wadau wa habari, ikiwemo mtandao wa Policy Forum, wametoa tamko kuhusu azma ya serikali kupeleka miswada ya Haki ya Kupata Habari (Access to Information Bill) na Huduma za Vyombo vya Habari (Media Services Bill) kwa Utaratibu wa Hati ya Dharura.

BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2014/15 TOLEO LA BAJETI YA WANANCHI

Categoriest

Kijitabu cha Bajeti ya Serikali toleo la mwananchi kinatolewa kuboresha upatikanaji wa taarifa za kibajeti kwa lengo la kuongeza uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa fedha za umma. Kinaelezea bajeti ya Serikali kwa lugha rahisi, ikitoa dondoo za mambo muhimu kwenye bajeti na kuifanya kuwa rahisi kwa mtu wa kawaida kuielewa. Sera na mipango iliyomo katika bajeti ya Serikali huathiri maisha ya wananchi kwa namna tofaut itofauti, hivyo ni muhimu kwao kuitafakari kikamilifu maana yake.

Muswada wa Bajeti, 2014

Categoriest

Muswada huu unapendekeza kutungwa kwa sheria ya bajeti kwa lengo la kuweka mfumo wa kisheria utakaosimamia mchakato wa bajeti ya serikali kuanzia uandaaji, uidhinishaji, utekelezaji, ufuatiliaji, tathmini na utoaji taarifa.

TAMKO: Ufisadi katika sekta ya umeme unapima uadilifu na uwajibikaji wa serikali ya Tanzania

Categoriest

Kufuatia kutolewa na kujadiliwa kwa taarifa ya  Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali (CAG) kuhusu Independent Power Tanzania Limited (IPTL)  Akaunti  ya Tegeta  ya Escrow (TEA) bungeni  na kilio cha umma kilichofuatia  kuhusu kufichuliwa kwa  ufisadi ambao haujawahi kuwapo wa aina  hiyo, Sisi, Asasi za Kiraia (AZAKI) tajwa hapo chini , tunapenda kuwasilisha msimamo wetu wa pamoja kuhusu utata wa suala hili.

 

Mjue Diwani

Maoni ya Mtandao wa Asasi za Kiraia Kuhusu Miswada ya VAT na TAA 2014

Categoriest

Manufaa ya misamaha ya kodi yanakuzwa kuliko uhalisia wake
  • Athari za misamaha ya kodi hupuuzwa.
  • Upotevu wa Mapato muhimu kwa maendeleo ya nchi
  • Mwanya wa ukwepaji kodi
  • Mgawanyo wa rasilimali usio na tija
  • Huchangia kuweka mazingira magumu ya usimamizi/utawala wa kodi
  • Mazingira ya Usiri na kutokuwajibika

Tamko kwa Umma:-Asasi za kiraia zapongeza juhudi ya serikali ya kuongeza mapato kutokana na Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) na kupunguza misamaha ya kodi

Categoriest

Jumuiko la asasi za kiraia zinazoshawishi haki katika kodi Tanzania, zimeipongeza serikali kwa kuandaa rasimu ya Muswada wa Kodi ya Ongezeko la Thamani wa mwaka 2014 na Muswada wa Uendeshaji wa Kodi wa mwaka 2014 wenye madhumuni ya kuelekeza uendeshaji wa kodi ya  Ongezeko la Thamani na kuunda muundo wa kisasa na wenye ufanisi wa uendeshaji wa kodi. 

Pages

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter