Skip to main content

Warsha ya Asasi za Kiraia Juu ya Viwango Vipya vya Mpango wa Uwazi wa Tasnia ya Uziduaji (EITI)

Imechapishwa na Policy Forum

Policy Forum kwa kushirikiana na Mpango wa Uhamasishaji Uwazi katika Mapato ya Madini, Gesi asilia na Mafuta Tanzania ( TEITI ) pamoja na Hakimadini wameandaa warsha ( 2-3 Aprili 2014) Arusha kwa lengo la kuwawezesha wawakilishi wa asasi za kiraia za kaskazini mwa Tanzania zinazofanya kazi katika masuala ya uziduaji kuongeza uelewa wao wa viwango vipya vya  Mpango wa Uhamasishaji Uwazi katika Mapato ya Madini au Mpango wa Uwazi katika Tasnia ya Uziduaji (EITI) ili kuongeza uwezo wao wa kuiwajibisha serikali yao.

Tathmini wa Usimamizi wa rasilimali kwa Mwaka 2013

Imechapishwa na Policy Forum

Uchimbaji madini huchangia asilimia 5 ya pato ghafi la ndani na theluthi moja ya mauzo ya nje.. Mwaka 2011 thamani ya mauzo ya nje ya madini ilifikia kiasi cha dola za marekani bilioni 2.1, kati ya hizo zaidi ya asilimia 95 zilitoka katika machimbo sita ya dhahabu. Tanzaniapia inazalisha shaba, madini fedha, almasi, na gesi asilia. kusoma soma kiambatanisho hapa chini

Maoni ya Asasi za Kiraia Kuhusiana na Rasimu ya Sera ya Gesi

Imechapishwa na Policy Forum

Sisi, Asasi za kiraia awali ya yote tunapenda kwanza kuipongeza serikali yetu ya Tanzania kwa kufikia hatua ya kutengeneza rasimu ya sera ya Gesi Asilia iliyotolewa hivi karibuni. Hii imedhihirishwa kwetu kuwa serikali yetu inadhamira ya dhati katika kuhakikisha kuwa rasilimali ya Gesi inawanufaisha watanzania wote na kuchangia maendeleo katika nchi yetu.

Je, Wewe ni Shujaa Katika Uangalizi wa Mafuta, Gesi Asilia na Madini?

Imechapishwa na Policy Forum

Mapato ya serikali yanayotokana na sekta ya mafuta, gesi asilia na madini mara nyingi hufichwa na mwamvuli wa usiri unaotoa mwanya
wa kushamiri ufisadi na usimamizi mbaya. Kwa raia wa kawaida kufaidika, na nchi kukua, lazima taarifa zifichuliwe kuhusu kiasi gani cha
pesa kinazalishwa na kinaenda wapi. Uwazi kama huu wa mapato ni muhimu sana kwa wabunge ili kuhakikisha kuwa mapato yanatumika kwa faida ya majimbo yao, na kwa ujumla, nchi nzima. Kwa maelezo zaidi tafadhali bofya hapa.

Ijue Sheria Mpya ya Madini Namba 14 ya 2010

Imechapishwa na Policy Forum

Sheria hii mpya ya madini imetungwa baada ya mchakato mrefu uliotanguliwa na Kamati na tume mbalimbali zilizoundwa pamoja na msukumo mkubwa kutoka asasi za kiraia na kuhitimishwa na Tume iliyoongozwa na Jaji Mstaafu Mark Bomani iliyoundwa mwaka 2007. Sheria hii inaweka utaratibu wa kisheria katika kutekeleza sera mpya ya madini ya mwaka 2009. Sheria hii ya madini namba 14 ya mwaka 2010 ilipitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 23 Aprili 2010 na kusainiwa na Rais tarehe 20 Mei, 2010.

Tamko la Ngurdoto la Kamati ya Viongozi wa Dini na Asasi za Kiraia Oktoba 20, 2011

Imechapishwa na Policy Forum

Sisi, Kamati ya Viongozi wa Dini kwa Masuala ya Kijamii, Uchumi, Haki na Uhifadhi wa Mazingira na Maumbile na wanachama wa Policy Forum, tuliokutana katika Mkutano Mbadala wa masuala ya Madini mjini Arusha tarehe 20 Oktoba 2011, tumejadili kwa kina madhara yatokanayo na shughuli za uchimbaji wa madini katika jamii zionazoishi karibu na migodi ya madini na kwa mazingira, na tunaiomba serikali na Bunge kuhakikisha kuwa zinatekeleza kwa dhati majukumu yao kwa kuhakikisha kuwa haki za wananchi ambao hawajanufaika na shughuli za uchimbaji wa madini licha ya shughuli hizo kuwadhulumu ardhi

Ufafanuzi Wa Mikataba Ya Madini Tanzania

Imechapishwa na Policy Forum

Zipo nyaraka nyingi zinazoonesha kuwa Tanzania imejaliwa madini mbalimbali yakiwamo almasi, dhahabu, na madini ya vito yasiyopatikana mahali pengine popote duniani, Tanzanite.

Hivi karibuni, sekta ya madini iliwekwa kwenye kipaumbele na Serikali ya Tanzania kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuchangia katika ukuaji wa haraka wa uchumi wa nchi.

Ripoti ya Bomani - Taarifa fupi ya Kamati ya Rais ya Kuishauri Serikali kuhusu Usimamizi wa Sekta ya Madini

Imechapishwa na Policy Forum

Policy Forum tunayo furaha kuchapisha kitabu hiki ambacho kinatokana na ‘Taarifa ya Kamati ya Rais ya Kuishauri Serikali Kuhusu Usimamizi wa Sekta ya Madini’ Juzuu Namba 2.

Shukrani kwa Reginald Martin wa LHRC kwa ushirikiano wake wa hali na mali ikiwa ni pamoja na kutumia muda wake kuhakikisha anaihariri Taarifa hii fupi. Bila kumsahau mchora katuni wetu Nathan Mpangala.

HakiMadini

Imechapishwa na Policy Forum

HakiMadini ilianza baada ya athari zilizokuwa zinajitokeza za matukio ya ukiukwaji wa Haki za Binadamu katika maeneo ya uziduaji miaka ya 1990. Hasa katika maeneo ya uchimbaji wa Tanzanite, Mererani. Shughuli za mwanzo zilihusu kutetea haki za watoa huduma ili waweze kufanya biashara katika maeneo ya migodi pamoja na kufanya kazi kwa karibu na Serikali kutatua migogoro iliyokuwepoo hasa ule wa wachimbaji wadogo na kampuni ya Tanzanite One.

Subscribe to Extractive Industry