Skip to main content

Social Accountability

Uswisi kushirikiana na Tanzania kuimarisha uwajibikaji

Imechapishwa na Policy Forum

Ubalozi wa Uswisi hapa nchini kupitia Shirika la Maendeleo na Ushirikiano la Uswisi SDC umezindua awamu ya tatu ya programu ya uwajibikaji wa kijamii (Social Accountability Programme - SAP) ambayo inachangia kuziwezesha asasi za kiraia (AZAKI) zinazofanya kazi ili kuboresha uwajibikaji nchini Tanzania.

Lindi Region Association of Non Governmental Organizations (LANGO)

Imechapishwa na Policy Forum

Lindi Region Association of Non Governmental Organizations (LANGO) ni asasi iliyoanzishwa mnamo Juni, 2007 na kusajiliwa tarehe 29 Septemba 2008 na Msajili wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto kwa Nambari ya Usajili 08NGO / 00002518 chini ya kifungu cha 12 (2) Sheria Na. 24 ya 2002 Wanachama wa LANGO ni Mitandao ya NGO ya Wilaya inayofanya kazi katika Wilaya ya Lindi (LINGONET), Liwale (ULIDINGO), Kilwa (KINGONET), Ruangwa (RUANGONET) na Nachingwea (NANGONET).

Subscribe to SA