Skip to main content

Jukwaa issue 3

Imechapishwa na Policy Forum

This issue is on the topic of decentralisation. Where is Management of Public Money Most Accountable - at Central or Local level?. bofya hapa kuisoma

Community Development for All (CODEFA)

Imechapishwa na Policy Forum

Community Development for All (CODEFA) ni shirika lisilo la kiserikali linalofanya kazi ya kuboresha usawa na ustawi wa uchumi endelevu wa jamii za Tanzania Bara. CODEFA hufanya kazi ya kuongeza uelewa katika ngazi za chini na kuwezesha jamii kuchambua kwa kina hali zao, kutambua fursa na vizuizi kwa maendeleo, na kujipanga kwa pamoja  ili kujiletea maendeleo. Lengo kuu ni kuwezesha jamii zilizo pembezoni na zilizo katika mazingira magumu kushiriki kikamilifu katika kutokomeza umaskini.

Kazi zinazofanywa na CODEFA:

Fishers Union Organisation ( FUO)

Imechapishwa na Policy Forum

Fishers Union Organisation ( FUO) hufanya kazi kwenye nyanja kama vile utawala bora, utoaji wa huduma za afya (VVU / UKIMWI), malaria, unyanyasaji wa kijinsia, ulinzi wa wavuvi , kuimarisha uchumi, matumizi mabaya ya dawa za kulevya, kuokoa mtu aliye na shida ya akili na kuzuia shughuli za uvuvi haramu.

FUO inakusudia kuwa mmoja wa washirika bora wa maendeleo katika kuwawezesha wavuvi na jamii za wavuvi kuwa na mafanikio na kuhifadhi mazingira ya maendeleo endelevu.

 

 

Community for Sustainable Development

Imechapishwa na Policy Forum

Community for Sustainable Development huwezesha jamii kutetea haki za watoto ikiwa ni pamoja na msaada wa elimu kwa watoto yatima, watoto walio katika mazingira magumu zaidi, elimu ya afya ya mama, ulinzi wa watoto, vijana na haki za kimsingi za wanawake kupitia sheria na sera mbalimbali. Pia ni asasi inayojishughulisha na masuala ya usawa wa kijinsia, uhifadhi wa mazingira , utawala bora na uwajibikaji wa kijamii na stadi za maisha ya kijamii, 

Tushiriki

Imechapishwa na Policy Forum

Tushiriki imejitolea kushiriki katika kuleta maendeleo ya jamii masikini nchini Tanzaia. Pia ni asasi inayojishughulisha na masuala ya utawala bora, maswala ya jinsia, sera ya elimu, kilimo, PET, SAM, uharibifu wa mazingira, afya, lishe, usafi , haki za binadamu, na maji safi.

Subscribe to Development