Skip to main content

Kanuni za Utoaji wa Mikopo na Usimamizi wa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu Wenye Ulemavu za Mwaka 2019

Imechapishwa na Policy Forum

Mpango wa Pili wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2016/2017-2020/21), pamoja na malengo mengine, unakusudia kuweka mazingira wezeshi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiajiri na kushiriki katika shughuli za kiuchumi kama vile kilimo, ufugaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.

Miongoni mwa mikakati ya kutimiza lengo hilo iliyoainishwa katika Mpango huo ni utoaji wa mikopo yenye gharama na masharti nafuu kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu.

VSO Tanzania

Imechapishwa na Policy Forum

Tumefanya kazi nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka arobaini, kujenga jamii zenye afya, kuimarisha mifumo ya elimu-jumuishi, na kusaidia watu kuwa na maisha. Hivi sasa tunafanya kazi katika mikoa saba Tanzania Bara, na pia Zanzibar.

Care International

Imechapishwa na Policy Forum

CARE Tanzania ilianza kufanya kazi nchini mnamo Aprili 1994, kwa kukabiliana na mgogoro nchini Rwanda na utitiri wa wakimbizi uliofuata katika Mkoa wa Kagera Kaskazini Magharibi mwa Tanzania. Katika miaka iliyofuata, CARE Tanzania ilianzisha programu za ubunifu, elimu, ujasiriamali, na mipango ya mazingira katika maeneo mengi ya nchi.

Subscribe to Gender