Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma na utoaji wa uhudumu nchini Tanzania:mifano ya taratibu nzuri za kimataifa na majadiliano kuhusu hatua zinazochukuliwa hivi sasa na zile zinazopangwa kuchukuliwa na Tanzania

Publication Type:

Miscellaneous

Authors:

HakiElimu

Source:

Dar es salaam, p.24 (2004)

Accession Number:

000416

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter