Taarifa ya haki za binadamu na Biasahra Tanzania - 2013

Publication Type:

Report

Source:

(2015)

Abstract:

<p>Utafiti huu ni Kipengele Kimojawapo cha malengo ya Mpango mkakati wa miaka sita ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ambao , pamoja na mambo mengine, unalenga kuboresha ufuatiliaji wa utawala za uzingatiaji wa makampuni ya Biashara kwa Kunzigatia viwango vya haki ya Kisheria na haki za binadamu vya kitaifa , kikanda na kimataifa kuhusu shuguli za Makampuni.</p>

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter