Policy Forum mentioned in Hansard

Publication Type:

Miscellaneous

Source:

(2012)

Abstract:

<p>MHE. MOSES J. MACHALI katika bunge la 18/06/2012 alisema &quot;Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini la mwisho nilikuwa napitia taarifa moja ambayo imeandaliwa na Policy Forum Tanzania, wameonyesha kwa kutumia vigezo vya kiuchumi tatizo ambalo linalikabili Taifa la Tanzania la kifedha, lita-exist hadi mwishoni mwa mwaka 2012 na hata baada ya mwaka 2015. Kwa hiyo, hebu mkae na pengine mpitie taarifa hizi mje mtuone, tutawaelekeza mwone mnafanyaje?&quot;..hii ni kuhusiana na taarifa ya tarehe 13 na 14 Juni 2012 katika gazeti la citizen,Mwanachi iliyotolewa na Kikundi kazi cha bajeti cha Policy Forum&nbsp;&nbsp;<span style="display: none;">&nbsp;</span></p>

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter