Mwongozo wa Utawala Bora

Kijitabu hiki cha Mwongozo wa Utawala Bora ni mfululizo wa utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na Policy Forum ya kukuza utawala bora nchini. Vile vile, kijitabu hiki ni mchango wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na Policy Forum katika kusaidia juhudi za Serikali za kuimarisha utawala bora katika ngazi zake zote.

Kukisoma bofya hapa

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter