Mwongozo wa Mafunzi ya Haki za Ardhi na Kiongozi cha Mwezeshaji .

Publication Type:

Book

Authors:

Hakiardhi

Source:

ACTIONAID (2015)

Abstract:

<p>Mwongozo huu wa mafuzo juu ya haki za ardhi na kiongozi cha mwezeshaji ni kitabu kilichoanadaliwa mahsusi kwa ajili ya kuwasaidia waandaji wa mafunzo yanayohusu masaula ya ardhi kwa wananchi hususan wanaoishi vijijini nchini Tanzania .</p>

Marejeo ya Mkukuta

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter