Mwanamke na uchaguzi Tanzania

Publication Type:

Book

Authors:

Ukaid; USAID

Source:

(2015)

Abstract:

<p>Fahamu ,Ongea , Sikilizwa 11 ni mradi wenye lengo kuu la kuchangia katika kuleta usawa na uwazi katika uchaguzi mkuu 2015 ili wananchi waliopo pembezoni hususan wanawake na vijana washiriki kikamilifu kama wapiga kura , wagombea , na watazamaji / wafuatiliaji wa uchaguzi .</p>

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter