Hali Halisi ya kijinsia Nchini Tanzania , Kuimarisha usawa wa kijinsia

Publication Type:

Report

Source:

TGNP, Dar-es-salaam (2007)

Abstract:

<p>Serikali ya Tanzania ina nia ya kuendeleza usawa na haki kijinsia nchini kwa kupitia kuridhia ahadi za kutekeleza maazimio na mikataba ya kimataifa. serikali imetengeneza mazingira na mfumo wa kisera na kisiasa wa kusimamia masuala ya kijinsia nchini , kama tulivyoeleza hapo juu.</p>

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter