Budget Working Group

Wakati Waziri wa Fedha  anapowasilisha  Bajeti ya Taifa  kwa mwaka wa Fedha 2014/15  Bungeni  kesho, sisi  Wajumbe wa  Kikundi Kazi cha Bajeti  cha  Policy Forum, tunaowakilisha zaidi ya Asasi  70 za Kiraia tuliounganisha nguvu zetu  ili kuongeza uelewa na  ushiriki wa jamii katika uandaaji wa sera, tunapenda kutoa  mchango wetu...
As the Minister for Finance tables the National Budget for Financial Year 2014/15 in Parliament tomorrow, we, members of the Policy Forum Budget Working Group, representing over 70 different Civil Society Organisations working together to increase informed civil society participation in policy making, would like to make our contribution to this key process.The national budget comes after a...
September 5th, 2013 –The Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Participation (BTAP) urges the world´s 20 economic powers to set a good example and to commit to advancing budget transparency, accountability and participation in their countries. The G20 countries should not only focus on discussing how to advance transparency and fight tax-avoidance, they should...
UtanguliziJuma lililopita, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Serikali (CAG) aliwasilisha Bungeni taarifa yake ya  mwaka kuhusu mahesabu ya serikali kwa mwaka ulioishia Juni 30, 2012 kufuatana na ibara ya 143  ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu cha 34 cha Sheria ya Ukaguzi wa Umma Na: 11 ya mwaka 2008.  Taarifa inaonyesha baadhi ya masuala ambayo yanazuia ufanisi wa...
 Moses Kulaba, Mwakilishi wa kikundi kazi cha bajeti akiwa anatoa mada Stockholm tarehe 23 Septemba                                                ...
 After reviewing the Budget Guidelines, Policy Forum's Budget Working Group (BWG) produced four Pre-Budget briefs and launched them to the media and various stakeholders. The briefs present budget information in a simple way and ask key questions such as:This year
To view the documents click hereAttachmentSizeSocial Sectors brief.pdf278.31 KB 

Pages

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter