Biblio

Found 59 results
Filters: Author is HakiElimu  [Clear All Filters]
2004
HakiElimu. Are Local Governments Managing Money Wells?Finding from Recent Audit Report. Dar es salaam; 2004.
HakiElimu. Makubaliano ya Washintgon yamekufa!idumu Natharia kuu(meta-narrative)Dar es salaam Haki Elimu 2004. 2004. p. 14p.
HakiElimu. MISINGI Mikuu kwa kila kamati ya shule:hakiza Binadamu,ushiriki uwajibikaji,uwazi,demokrasia Dar es salaam. Dar es salaam; 2004. p. 28.
HakiElimu. Public ependiture and services delivery monitoring In Tanzania:some International best practices And a discussion of presen and planned Tanzania A initiative. HakiElimu. Dar es saalam; 2004. p. 20.
HakiElimu. Public ependiture and services delivery monitoring In Tanzania:some International best practices And a discussion of presen and planned Tanzania A initiative. HakiElimu. Dar es saalam; 2004. p. 20.
HakiElimu. Reflection on NGOs IN Tanzania:what we are,what we are not and what we ought to be. Dar es salaam; 2004.
HakiElimu. SHARING experience in lower level governance Dar es salaam:Haki Elimu working paper. Dar es salaam; 2004. p. 6.
HakiElimu. Tafakari kuhusu asasi zisizo za kisheria Tanzania Tupo wapi ,hatupo vipi na tunatakiwa tuwe vipi. Dar es salaam; 2004. p. 8p.
HakiElimu. Tanzania:can PRS Succed Where SAP Failed Dar es salaam Haki Elimu working paper. Dar es salaam; 2004. p. 18p.
HakiElimu. Tanzania:je mkakati wa kuondoa umasikini utafanikiwa pale sera za kurekebisha muundo wa uchumi ziliposhindwa. Dar es salaam; 2004. p. 28p.
HakiElimu. Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma na utoaji wa uhudumu nchini Tanzania:mifano ya taratibu nzuri za kimataifa na majadiliano kuhusu hatua zinazochukuliwa hivi sasa na zile zinazopangwa kuchukuliwa na Tanzania. Dar es salaam; 2004. p. 24.
HakiElimu. The Washington consensus is dead:long live the Meta.-narrative Dar es salaam. Dar es salaam; 2004. p. 12p.

Pages

Social Media

We are on Facebook!


drupal hit counter